Quỹ Giấc Mơ K8 là một quỹ phúc lợi từ thiện được thành lập bởi những kiều bào người Trung Quốc đến từ trong và ngoài nước, nhằm đóng góp cho cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển các hoạt động thể thao cho thanh thiếu niên.

Quỹ Giấc Mơ K8 bắt đầu với sự đóng góp và xây dựng các sân vận động thanh thiếu niên và khởi xướng các dự án từ thiện từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Philippines và các nước khác. Quỹ Giấc Mơ K8 luôn dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt thông qua nhiều phương thức để nâng cao chất lượng thể thao, quan tâm sát sao đến quá trình phát triển của thanh thiếu niên, từ đó thúc đẩy phát triển sự nghiệp thể thao thanh thiếu niên.

Quỹ Giấc Mơ K8 đồng thời sẽ nỗ lực kêu gọi tinh thần cộng đồng, kêu gọi các tổ chức uy tín, phát động các hoạt động từ thiện, nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính, khuyến khích sự sáng tạo, gây dựng hiệu quả và bền vững các dự án cộng đồng để thúc đẩy tiến bộ xã hội và phúc lợi công cộng.

    2017Năm

  • 11.092017

    Quỹ Giấc Mơ K8 thành lập tại Hongkong
Thành Viên Đăng Nhập
×
Vui Lòng Chờ Đợi
×