Chính Sách Bảo Mật
Chúng tôi quản lý thông tin của khách hàng như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để hỗ trợ cho khách hàng vào những mục đích sau: 
Cung cấp dịch vụ cho khách hàng;
Tư vấn cho khách hàng trong dịch vụ và sản phẩm liên quan của chúng tôi. 

Cách truy cập và kiểm soát thông tin của khách hàng?

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng khách hàng có thể truy cập, cập nhật và sửa thông tin đăng ký của khách hàng. 
Khi truy cập, cập nhật, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng thực hiện xác thực để bảo vệ tài khoản của khách hàng.

Làm thế nào để dự trữ và bảo vệ thông tin của mình?

Nội dung mục "Chính Sách Bảo Mật" sẽ được quản lý dựa theo quy định pháp luật trong các khoảng thời gian quy định. 
Chúng tôi sử dụng công nghệ cao và quy trình bảo mật chặt chẽ để ngăn ngừa sự mất mát thông tin, sử dụng không đúng cách hoặc tiết lộ trái phép thông tin khách hàng. Ví dụ: trong một số dịch vụ, chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ mã hóa (như SSL) để bảo vệ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi. 

Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử và các thông tin cho khách hàng

Gửi thư điện tử và các thông tin
Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của khách hàng, và gửi các thông tin đến điện thoại của khách hàng như gửi e-mail, tin tức hoặc thông báo.
Nếu khách hàng muốn từ chối nhận thông tin từ chúng tôi, khách hàng có thể chọn hủy đăng ký trên thiết bị đăng nhập và làm theo các hướng dẫn trong email chúng tôi gửi cho khách hàng để hủy bỏ dịch vụ.
Thành Viên Đăng Nhập
×
Vui Lòng Chờ Đợi
×