Chương trình từ thiện tại trại trẻ mồ côi Philippines là một dự án viện trợ từ thiện của Quỹ Giấc Mơ K8
Thông qua các buổi sinh hoạt thường xuyên tại các trại mồ côi ở địa phương, xây dựng các sân bóng rổ và các dự án từ thiện khác, cung cấp cơ sở vật chất và hỗ trợ tinh thần cho sự phát triển lành mạnh của thanh thiếu niên địa phương, đồng thời thúc đẩy tình hữu nghị lâu dài giữa Trung Quốc và Philippines
Đợt 1 Đợt 2:Vui Lòng Chờ Đợi Đợt 3:Vui Lòng Chờ Đợi
Thành Viên Đăng Nhập
×
Vui Lòng Chờ Đợi
×